Ποιός γνωρίζει τα webcomic?


To ohnorobot.com είναι μία μηχανή αναζήτησης webcomic

Αν έχεις το δικό σου webcomic μπορείς να εγγραφείς στο ohnorobot.com ώστε να βγαίνεις στα αποτελέσματά της. Παρακολουθεί 67.022 webcomics και έχει και ένα script-άκι το οποίο σου πετάει τυχαία webcomics..
απο τον being born

1 comment:

aerosol said...

Ενδιαφέρον!