Πρέπει η τέχνη να είναι κατανοητή;
-Ναι αλλά μόνο σε εκείνους για τους οποίους προορίζεται.

Σ.Γ.Λετς

No comments: